Tuesday, October 29, 2013

HUNT FOR HINT - 3 - விடைகள்
இணைய நண்பர்களே,
ஹண்ட் ஃபார் ஹிண்ட் 3 போட்டி முடிந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசுகளை அனுப்பும் பணி நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது.

இன்னும் சிலர் தொடர்ந்து விளையாடிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த கேம்மோட தனித்துவமே பரிசை வெல்வதை விட அனைத்து லெவல்களையும் முடிக்கறப்போ கிடைக்கற சந்தோஷத்துலதான் இருக்கு. நம்மளோட விடை தவறாக இருந்தாலும் அந்த தவறிலும் ஒரு புதிய விஷயத்தை தெரிஞ்சிக்கற திருப்தி வேற எந்த விளையாட்டிலும் கிடைக்காதது.
நீங்கள் விடைகளை தேடுறப்போ மட்டும் இல்லை நாங்கள் கேள்விகளை வடிவமைக்கறப்போ கூட பல விஷயங்களை கத்துகிட்டோம். ஒவ்வொரு கேள்வியையும் உருவாக்க எங்கள் அணி பல விஷயங்களை படிக்க வேண்டி இருந்தது. இப்படிப்பட்ட கேள்விகளும் அதுக்கான விடைகள் கொண்டு வரவேண்டிய முறையையும் சுருக்கமா பார்க்கலாம். 
 

LEVEL NAME PAGE NAME ANSWER How to get the Answer
welcome welcome.aspx Click on "Click and Go to next Level" Just a Click
FB changehere.aspx Change url from changehere. aspx to like.aspx Change the url name
play like.aspx dominos / dominoes Famous Tile - based game
series series.aspx sf Number Series in backwards... Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five
tintin tintin.aspx workhard Adventures of dancing men chiper 
pizza number.aspx 134340 Famous Planets Mnemonic. find the ????? and get the number of that planet
yellow blue.aspx india International Maritime signal Flags
love love.aspx music Trace those letters in keyboard and get the pattern
jeep jeep.aspx brumbrella Portmanteau word - Large pitch covering used at the Edgbaston Cricket Ground, Birmingham, England from 1981 to 2001
graph economics.aspx newdelhi/new delhi Get N and E co ordinates from bar graph - N 28, 36,50 E 77, 12, 32
action action.aspx angelina jolie Find 4 hollywood films and its common thing - Jon Voight. His daughter is answer
liarparadox liarparadox.aspx portmanteau All words including Level 12 answer is Portmanteau
animals animals.aspx cites Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals
music music.aspx badge get the letters from music note and convert them as seven segment display
artificer artificer.aspx steve wilhite Artificer / inventor of GIF images
mib mib.aspx hunt find the game machine. get the code from Polybius square
art gallery missing.aspx ant check only the frame and put it under famous morse code method
nature gothicpry.aspx
pitchgyro.aspx
itchygorp.aspx
chirpygot.aspx
porgyitch.aspx
element
taste
penta
korotkoff
quincunx
get the anagram of url name and click Copyright symbol on bottom of the page
roamaround solveme.aspx righthere roamaround all the level of the game based on the equation given. L = level, U = url, I = image name, a = Answer. get the mail id and send a blank msg to receive answer
identity identity.aspx 7777 open the image in note pad. Find the hint given. find the identiy of jamesbond on that novel
text text.aspx abaaabaaba Baconian chiper
number master.aspx semafour convert the highlighted number to time and get the letters from semaphore flag signal
movie whatnext.aspx 111221 find movie and then persons who told abt that disaster. get their number and complete the number series given in the image
herodotus herodotus.aspx snowden / edward snowden change url from herodotus.aspx to herodotus.txt. get another link and decode the image in stegnography
time time.aspx mike This is a list of time zone names based on the NATO phonetic alphabet as used by the U.S. military and others
common common.aspx alcoholics anonymous get all the images and find common number for all. Relate it with traditional steps
crossword crosswords.aspx myth find 17 words. arrange balance 9 letter in the same order given. Google lead you to a famous script and decode the symbol on the image
name nameit.aspx maxicode/maxi code just find the name of the code
game cricket.aspx indonesia Operation vijay with pakistan, Operation virat with Srilanka and find Operation Gambhir with whom
count count.aspx thisistheanswertoproceed google the quote and get excel. Downlad it from url. arrange the subscripted letters in order and get the equivalent letter from column

விடைகள் வந்த விதத்தை இன்னும் விரிவாக தெரிந்துக்கொள்ள எங்கள் Answer Guideஐ இங்கு பார்க்கலாம்

Please Share your Gaming Experience and give us your feedback / suggestions to improve the game.

இத்துடன் Hunt For Hint - 3ஐ Official ஆக நிறைவு செய்கிறோம். நல்லதொரு அனுபவத்தை உங்களுக்கு வழங்கிய மகிழ்ச்சியுடன் உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுகிறோம். மற்றுமொரு இனிய தருணத்தில் மீண்டும் இணையலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு ஊக்கத்திற்கும் எங்கள் நன்றிகள்.4 comments:

Arjun said...

சுவாரஸ்யமாக 4 நாட்கள் வேலையத் தவிர்த்து விட்டு விளையாடியது மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருந்தது.

போன முறை differance என்பதில் உள்ள ஒரு எழுத்தைக் கிளிக் செய்தால் அடுத்த லெவலுக்குப் போகும் என சோர்ஸ் கோடில் பார்க்க முடிந்தது. இந்த முறை Copyright Symbol கிளிக் செய்தால் விடை கிடைக்கும் என சோர்ஸ் கோடில் பார்க்க முடியாதவாறு அசத்தலான வடிவமைப்பு மற்றும் புரோகிராமிங்.

நன்றி டெரர் கும்மி குழுவினருக்கு. இந்த கேமிற்கு இணையத்தில் Donation பெற்றாவது எங்களுக்கு மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை இந்த விறுவிறுப்பைக் கொடுங்கள்.

Unknown said...

வெற்றி பெற்றோருக்கு வாழ்த்துக்கள்!இன்னும் தொடர்ந்து விளையாடுகிறார்களா?பலே,பலே!

Madhavan Srinivasagopalan said...

me.. 100/100

Dino LA said...

அருமை